30.06.2019. Miroslav Vabec – Marko 6,6-13
Isus je poslao dvanaestoricu, a poziva i nas da budemo njegovi ambasadori gdje god da se nalazimo. 365 puta u Bibliji Isus Krist nas ohrabruje da je On sa nama u bilo kojim okolnostima našega života.
Pozvani smo da ljude pozivamo na obraćenje. Molimo za poslanike koje će Bog poslati u svoju žetvu, a svaki onaj koji je nanovorođen je pozvan da svjedoči i govori Evanđelje.