07.01.2017. Pastor Damir Srnec – Ponovljeni zakon 2,1-20
Kada govorimo ljudima Riječ Božju, Gospodnji strah ulazi u čovjeka, a vlast koju nam je Bog dao je u nama. Ali zbog nevjere je strah u nama jer ne vjerujemo sto je Bog rekao nego vjerujemo lažima koje neko drugi servira.