12.12.2019. Zdenko Horvat – 1. Korinćanima 13,1-8
Temelj naše vjere i života treba biti Kristova ljubav, a plod naša poslušnost Njemu. Ako nam je nešto drugo temelj, uzdrmat će se i uspjeh, znanje, moć… Kristova ljubav je vječna.