28.09.2017. Sven Jonke – Ivan 6,1-13
Bog će svakoga od nas kušati u raznim sferama života, bilo duhovno, duševno ili materijalno. Pismo kaže da ćemo imati kušnje. I kada ih budemo imali, da to smatramo potpunom radošću jer kušanje naše vjere stvara postojanost, stabilnost. Isus je kušao svoje učenike i dečki su podbacili. Bogu hvala da Bog nikada ne podbacuje, ono što je On obećao, Bog će to i napraviti. Svrha kušnji u našem životu jest da nas približe Isusu Kristu i da shvatimo da bez Njega mi ne možemo ništa. I iako nam se čini da imamo jako malo ( pet kruščića i dvije ribice), ako predamo to u ruke Božje, gledajmo našeg Svemogućeg Boga koji i to malo može pretvoriti u obilje blagoslova i za druge, a također i za nas.