02.05.2019. Marko Miletić
Imajmo pouzdanje da se kušnje ne događaju slučajno i kad se dogode da Duh Sveti ima riješenje koje će nas izvesti iz njih i dati snagu.