14.03.2021. Branko Banić – Matej 14,22-33
Nemojmo dozvoliti da nas sotona prevari, Bog uvijek ima svrhu. Kada Bog dođe u vrijeme oluje u kojoj se nalazimo, ta oluja odmah prestaje.