12.08.2018. Darko Novak – Ivan 21,15-19
Pustimo Duhu da nas vodi jer ako žeimo našim mjerilima ljubiti Isusa uvijek ćemo kategorizirati ljudi, ali Duh zna što je u srcu svakog čovjeka. Kad se damo DUhu da nas vodi, On nas uvijek dovede na pravo mjesto, u pravu situaciju.