28.02.2019. Sven Jonke – Ivan 12-27
Iako slobodni u Kristu , mi se često “poskliznemo” na grijeh u svakodnevnom životu. Kao da još nismo sasvim naučili što znači ono da grijeh više neće vladati nad nama. Grijeh ( posebno onaj nepokajani , ustrajni ) nosi i posljedice sa sobom i hvala Bogu da tu ne mora biti kraj. Milost je ta koja na uvijek dočeka, ali i odgaja tj glavni cilj milosti jest da nas jedanput, suočene sa grijehom , ipak oslobađa i ono najvažnije mijenja nas da budemo sve sličniji svome Gospodinu Isusu Kristu.