14.05.2017. Sven Jonke – Ivan 4,27-42
Kada je Samarijanka prihvatila Isusa, doživjela je promjenu i od osobe koja je prije bježala od ljudi zbog srama i grijeha, sada trči tim istim ljudima da im kaže o susretu sa Isusom i promjeni koju je doživjela. Učenici se čude da Isus ima kontakt sa tom ženom i nije im baš puno toga jasno, ali se najviše čude kada im je Isus rekao da je sit, da je upravo jeo. Hrana Isusova bila je da vrši volju svoga Oca i to do kraja. Kršćani se danas hrane sa svakakvom hranom i najbolji dokaz toga je njihov život. Imate zdrave pobjedonosne, radosne kršćanske živote jer im je hrana poput Isusove, a znamo također da ima života koji su stalno bolesni, bez radosti, uvijek u potrebi za drugima. Pitanje koje se postavlja jest: Sa čime se ti osobno hraniš? Ako je Isusova hrana bila vršenje volje Boga Oca na nebu, nebi li to trebala biti i moja hrana?