18.10.2020. Božidar Vasiljević – Moja pravednost kao prljava haljina