02.05.2021. Sven Jonke – Djela apostolska 17
Pavao po vodstvu Duha Svetoga nakon plodonosnog Soluna i Bereje, stiže u Atenu i doživljava svojevrsni šok vidjevši mnoštvo hramova i idola. Srce mu je slomljeno od tuge za ljude prevarene od Sotone koji ih je ( kao i danas) uvjerio da su ti kipovi njihovi bogovi kojima se treba moliti i služiti. Pavlova propovijed potaknuta je tim dojmom, ali još puno važnije , jer mu je srce bilo slomljeno. Neka i naš motiv služenja ljudima danas bude slomljeno srce za ljude vani u svijetu koji su pod ropstvom sotone i laži, a najvažnije, rezultat svega ostavimo Bogu.