04.11.2018. Zdenko Horvat
Bog nas poziva da odrastemo u načinu razmišljanja, da dopustimo da On kroz Duha Svetoga obnovi naš um. Kada će se obnoviti naš um, obnovit će se i naše ponašanje, djela i život.