Calvary Chapel je nastala u kasnijim 60-im godinama kao mala ne-denominacijska crkva, koju je osnovao i vodio pastor Chuck Smith, u Californiji, SAD. Želeći mladeži svjedočiti o Kristovoj ljubavi i spasenju, napušta tradicionalne metode i denominacijske podjele. Potaknut Duhom Svetim okuplja dvadesetak kršćana i upušta se u avanturu među mladim ljudima koji traže ljubav i prihvaćanje bez obzira na vjersku, obiteljsku ili nacionalnu pripadnost.Gospod Isus nevjerojatno blagoslivlja taj „iskorak vjere“, tako da danas crkve Calvary Chapel nalazimo na svim kontinentima.Istu je ideju u svom srcu nosio pastor Damir Srnec, kada je okupivši desetak ljudi, započeo rad na otvaranju Calvary Chapel u Nedelišću, nadomak Čakovca, početkom 1993. godine. Služeći kao pastor u baptističkoj crkvi, uočavao je problem pripadanja nekoj od denominacija, a želeći Krista i Božju riječ učiniti dostupnu svim ljudima, crkva koja ne pripada ni jednog grupaciji i nije opterećena prošlošću, činila se najboljom idejom. Gospodin Isus je blagoslovio „poslušnost Njegovu glasu“ i crkva je zaživjela i raste brojčano kao i u spoznaji našeg Spasitelja Isusa Krista i Njegovoj milosti. Do sada je Calvary Chapel Čakovec jedina takva crkva u Hrvatskoj, a poznat je i pionirski začetak rada u Splitu.