20.11.2016. Emil Hunjadi

Biti slobodan, slobodan od grijeha, imati neograničeno kvalitetniji odnos sa Gospodinom, koji neće biti dosadan, već zanimljiv, uzbudljiv, svijež. Kako ? Ako ustrajemo u Njegovoj Riječi, upoznavat ćemo sve više istinu, a istina će nas sve vise oslobađati, a hod sa Bogom biti će kvalitetniji. Život po vjeri ? Život po Duhu ?