19.05.2016. Sven Jonke

2 Timoteju 1,8- 10

Pavao ohrabruje Timoteja da se ne stidi Radosne vijesti i ako treba da podnese patnju zbog Krista. Ovaj svijet ne gleda sa simpatijama na kršćane , štoviše obećano nam je da će nas mrziti zbog naše vjere u Isusa. Ipak na nama je odgovornost da ljudima na ovome svijetu navijestimo Radosnu vijest spasenja bez obzira koliko će nas to koštati sramote, patnje…. Isus je sramotu prezreo i položio svoj život za svakog čovjeka.