07.06.2020. Miroslav Vabec – Marko 7,31-37
Nekoliko ljudi je donijelo gluhonjemog pred Krista i molili ga da ga izlječi. Taj slučaj bi i nam mogao biti primjer da imamo nekoliko duhovnih ljudi sa kojima bi donosili i zastupali ljude u molitvi , za njihovo obraćenje ili bilo koju drugu potrebu. Isus je izlječio bolesnog. Isus se ne mijenja , On i danas liječi. Ali Boga više zanima naše duhovno stanje, jer smo bez Isusa Krista duhovno mrtvi, Bog nam dao riješenje zato i hoće da čujemo Njegov poziv. Ako smo u Kistu pozvani da govorimo Radosnu vijest Isusa Krista..