28.03.2019. Sven Jonke – Ivan 19, 1-11
Nitko neće imati isprike kada stane pred Boga, a da nije prihvatio milostiv dar spasenja. To je najvažnija odluka koju svaki pojedinac treba donijeti u svojem životu. Kakva šteta kada u tim ključnim trenucima se mnogi povuku i kada ponos odbije milost i ljubav Božju. Sami sebe su osudili. Na nama je da ljudima posvjedočimo Istinu, a na njima je da donesu odluku.