01.03.2018. Sven Jonke – Ivan 10,22-42
Završetak 10 poglavlja evanđelja po Ivanu je ujedno i završetak Isusove javne službe, ali kakav je to završetak. Naime unatoč silnim napadima, prijetnjama, pokušajima ubojstva, Pismo nam kaže da su mnogi povjerovali u Isusa. I mi kao pojedinci, ali i još više kao Crkva Isusa Krista smo često izloženi napadima, prijetnjama itd. To nas može obeshrabriti u našem djelovanju za Boga. Kako je divno čitati na kraju Biblije u knjizi Otkrivenja da će na nebu biti “nebrojeno mnoštvo naroda”, nije li to razlog da se ohrabrimo i nastavimo službu koju je Isus započeo?