04.07.2021. Sven Jonke – Djela apostolska 23,1-11
Pavao će pred Velikim Vijećem dobiti priliku da ponovno svjedoči svojim sunarodnjacima, ali znamo da ga nisu htjeli ni poslušati. Kako li je Pavao bio jadan nakon toga. Ipak, Bog nas vidi i u takovim stanjima i ono što je toliko prekrasno jest da je Božja poruka nama: “Tu sam, ohrabrite se i nastavite svjedočiti za mene”. Hoćemo li poslušati Njegov glas?