12.04.2018. Filip Horvat – Psalam 1
Živimo u doba relativnog poimanja pravde, ispravnog, dobrog, poštenog. Vrlo je teško uhvatit se u koštac s praktičnim aspektima kršćanske vjere u 2018. Živimo u doba likeova i pojedinačnog mišljenja i kao da se izgubio pojam činjenice. Kao da se više ni ne vodi rasprava u vezi činjenica. Ja mogu reči, evo – ovo je činjenica, a ti možeš reči, da ali ovo je moje mišljenje – i kao da je to ista stvar. Prestali smo provjeravati stvari, i vjerujem da smo se time odrekli prava na mišljenje, i tolko tu svoju misao uzdižemo do neba da smo pritom postali, doslovno, umišljeni. No, ako uzmemo Bibliju u ruke i malo prolistamo, brzo možemo ustanoviti da je riječ o sindromu koji proganja čovjeka od samog početka. Ta umišljenost, opakost i samopravednost je u čovjekovom srcu od samog početka.