15.03.2020. Sven Jonke – Nehemija 6, 10-19
Sotona će napadati dokle god ne iscrpi svoje “mogućnosti”. Kako je važno po Duhu Svetome prepoznati te perfidne napade i oduprijeti im se. Isplati se izdržati do kraja jer na kraju svega glavna nagrada za graditelja jest da Bog dobije slavu i čast koja Mu pripada.