01.03.2020. Sven Jonke – Nehemija 6,1-10
Kada su “pukotine” u crkvi zatvorene i sotona nema načina ući u crkvu , tada nas sotona pokušava “izvući” van crkve i napada nas na način da nam nudi kompromis (odmori se, opusti se, nemoj biti tako revan). Kako je važno prozreti takav napad i kao Nehemija moliti : Stoga Bože, ojačaj moje ruke.