04.02.2016. Denis Košak – 2. Petrova 1,1-11
Bog nas je predodredio i izabrao, a mi smo daj tad milosti primili. Bog nas blagoslivlja sa puno dragocjenih darovima i daje nam na odabir hoćemo li biti pravi učenici Isusa Krista ili ćemo daj dar milosti sebično držati za sebe i biti besposlen i besplodan kršćanin. Ako hoćemo biti pravi učenici Isusa Krista, moramo uložiti svu revnost da rastemo u vrlinama kako bi mi što više nestajali, a Krist bio više vidljiv u nama. To će biti na naše dobro jer će nas Bog jos više nagraditi i to sa slavnim ulaskom u nebu kada će nas Isus čekati na vratima i reći: “Dobri i valjani slugo, uđi u vječno kraljevstvo”.