23.02.2020. Damir Špoljarić – Psalam 18
Jesmo li kadri podrediti se Bogu bez obzira na cijenu ? Bog nas oprema opremom tek kada mu se potpuno podredimo.