30.12.2018. Matej Sakač – Ivan 11,17-44
Možemo cijeli život ispodvijedati vjeru u Gospodina, a imati krivi pogled o Bogu. Na način na koji se odnosimo prema životnim situacijama govori o našem stanju kakav pogled o Bogu mi imamo.