14.02.2016. Sven Jonke – 1. Timoteju 5,17-6,2
Apostol Pavao nastavlja pisati crkvi u Efezu (Crkvi) objašnjavajući mladom Timoteju, koji je od Boga postavljeni pastor, kako se treba postaviti prema određenim situacijama unutar crkve. Danas nakon skoro 2000 godina mi u svojim zajednicama prolazimo kroz istu “praktičnu problematiku” i ovdje imamo neke od odgovora kako se trebamo postaviti i postupiti prema tome unutar crkve.