19.10.2017. Sven Jonke – Ivan 6,41-59
Isus sebe nudi kao jedino pravo jelo i jedino pravo piće. I kruh i krv simboli su života, jasno da se radi o duhovnim stvarima. Isus nas želi duhovno nahraniti sobom, Sotona će napraviti sve da to spriječi, da pričamo o Isusu, da Ga gledamo, da Mu pjevamo, sa time nema problema, dokle god se ne nahranimo Njime, jer to znači dobitak života, prijelaz iz smrti u život, obećanje vječnoga života sa Isusom Kristom, onome tko se nahrani Isusom.