09.05.2021. Sven Jonke – Djela apostolska 18,1-11
Nakon svojevrsnog razočaranja u Ateni , Pavao možemo slobodno kazati , “bježi” u Korint, gdje ga dočekuje 5 puta veći grad od Atene. Vidimo da je Pavlovo stanje takovo da se bojao, ali Bog koji to vidi , šalje pravovremeno ohrabrenje. Božja poruka Pavlu je : “Ne boj se. Ja sam sa tobom.” Nije li i naše stanje često takovo? Znajmo jedno , Bog koji je isti jučer danas i zauvijek , ima istu poruku i za nas danas. Služba koju nam je Bog povjerio neće i nesmije ovisiti o nama, već o Bogu. Bog će se uvijek pobrinuti za svoje svjedočanstvo, a od nas traži da Njemu prepustimo sve u Njegove ruke. Kako da se onda bojimo , kada je to istina.