04.07.2019. Denis Košak – Filipljanima 1,12-20
Naš život je Krist i ako je što u životu bitno onda je to da proslavimo Krista u našim životima kako bi na kraju života mogli reći: “Dobru sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao.” Na kraju života kada svaki od nas stane pred Krista, neće nam se postaviti pitanje koliko smo zaradili novca, kolko smo osvojili pehara, koliko smo provodili vrijemena pred tv-om, već koliko smo živjeli za Krista. Zato mudro iskoristimo vrijeme koje nam je dano na zemlji, neka naš duhovni čovjek raste svaki dan u nama, a tjelesni neka se umanjuje kako bi mogli svojim žvotima proslaviti Krista, jer na to smo pozvani.