22.04.2018. Sven Jonke – Nehemija 1
Stanje Jeruzalema i Ostatka koji je tamo živio je bilo veoma loše. Naime, bili su u velikoj sramoti i nevolji jer su zid ( Duh Sveti) i vrata ( Isus Krist) bili srušeni. Kako ćemo reagirati kada čujemo da su crkve i narod u takvome stanju? Nehemija kao pravi svećenik Božji pada na koljena i ulazi u duhovnu borbu za Jeruzalem i narod Božji. Na kraju ove izvanredne knjige čitamo da se radost Jeruzalema čula nadaleko. Bog i danas traži ljude koji će poput Nehemije ući u duhovnu borbu da bi se Božja namisao tu dolje na zemlji ostvarila. Neka se čuje i naša radost nadaleko.