03.04.2016. Pastor Damir Srnec

Izlazak 17,13-18,9

Radujte se što je Bog učinio dobro vašem bližnjemu. Bog je dobar i ostati će takav. Bog se ne mijenja. Isus Krist isti je kao stijena u pustinji i kao mana koja je padala svaki dan. Bog proviđa sve za svoj narod.