Sastanci bogoštovlja održavaju se nedjeljom ujutro u 9,30h i navečer u 18,00h te četvrtkom navečer u 19,30h, kada se vjernici okupljaju i svi zajedno proslavljamo Gospodina Isusa. Vjerujemo da naše štovanje mora biti inspirativno i zato puno vremena posvećujemo pjesmi i glazbi. Središnji dio bogoštovlja je, pa shodno tome vremenski najduži, naučavanje Božje riječi. Biblija se naučava od knjige Postanak, do Otkrivenja, i to stih po stih. Po potrebi se određeni biblijski odjeljci naučavaju ekspozitorski ili pak se tematski obrađuju poneka područja. Vjerujemo da naše štovanje mora biti duhovno i zato ostajemo fleksibilni i otvoreni vodstvu Duha Svetoga, a isto je tako naše štovanje inteligentno pa Božjoj riječi pridajemo glavni značaj kako bi nas ona upućivala pravom načinu štovanja. Utorkom navečer, crkva se dijeli na nekoliko kućnih zajednica (broj raste), a u svakoj se okuplja desetak vjernika. Tu se Bogu upućuju molitve i zahvaljivanja, a također se razmjenjuju mišljenja o Božjoj riječi, postavljaju pitanja, a starješine crkve vode te sastanke. Edukacija djece predškolske dobi i vjeronauk za školarce održavaju se paralelno sa sastancima naše crkve. Sastanci za mladež rezervirani su za subotu navečer. Povrh svega toga, svjesni smo da naše štovanje mora biti i plodonosno. Jedni druge potičemo na ljubav i dobra djela. Kristova je ljubav u nama očita kroz djela ljubavi i jedino na taj način možemo dokazati da smo uistinu Kristovi učenici.

" " "