25.12.2016. Emil Hunjadi – Ivan 1,1-18

Upoznali smo Boga, Život i Svijetlo ljudima. Prihvativši ga, rasvijetlio nas je s obzirom na grijeh, pravednost i sud. Vjerujući u Njegovo ime postali smo Njegova djeca. Znamo li se nositi sa izobiljem milosti izlivenoj na nas kao Božjeg djeteta ?