10.08.2017. Sven Jonke
Bog za svakoga ima poziv u službu, Bog je svakome dao duhovni dar i Bog je svakome dao izbor i slobodnu volju. Kada gledamo susret apostola Pavla i Isusa na putu za Damask, Isus jasno veli da mu se zato ukazao, da ga postavi za slugu i svjedoka, da ide i kaže ljudima što je vidio i čuo, da se ljudi spase od tame ka svjetlu, od sotonine vlasti k Bogu. Kada smo ti i ja susreli Isusa Krista na svojim životnim putevima, nije li Isus i tebe sa razlogom susreo, osim da te spasi? Mnogi su danas prihvatili spasenje i nastavili sa životom koji nije Bogu na čast, koji nije na izgradnju. Kojoj skupini ti pripadaš.? Bog te poziva da surađuješ sa Njim na svakom koraku i da budeš sudionik u izgradnji Božjeg djela tu dolje na zemlji.