14.01.2018. Miroslav Vabec – Marko 5,21-24
Jair se bacio Isusu pred noge. Da li tvoj i moj nutarnji čovjek vapi i čezne za klanjanjem Ocu u duhu i istini ? Ojačajmo nutarnjeg čovjeka snagom Njegova duha. Neka Krist stanuje u našim srcima po vjer. Da u ljubavi budemo sposobni shvatiti Božju ljubav, upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju. Da budemo budemo ispunjeni ljubavju koja dolazi od Boga.