23.08.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 2,1-36
Duh Sveti silazi na čovjeka kao što je Isus i obećao da bude. To iskustvo donosi proslavljanje Boga, donosi promjenu karaktera iz starog čovjeka u novog , sve sličnijem Kristu, a najbolje od svega , dostupno je svima. Ima li u nama danas želje i potrebe za ispunjenjem Duhom Svetim?