03.01.2021. Sven Jonke – Djela apostolska 9,31-10,23
Bog ima plan i Bog si ga želi ostvariti kroz nas. No često Božji planovi bivaju “usporeni” radi nečega u našim životima, crkvama itd… Naime, tradicija se često nađe na putu onoga što Bog želi i treba ostvariti kroz nas.Zato Bog dopušta raznorazne situacije u našim sredinama, nebi li nas pripremio i otvorio nam oči da vidimo što je to što Bog želi maknuti iz naših života, pa da se Njegova volja nesmetano nastavi ostvarivati kroz nas.