18.04.2021. Sven Jonke – 2 Samuelova 6,1-15
Molitva/ želja svake zajednice nanovorođenih kršćana jest da Bog bude u središtu naših okupljanja , štovanja, propovijedanja itd… Ponekada u toj želji da se očituje Božja slava mi možemo napraviti kardinalnu grešku ( često i napravimo), a to je da Boga pokušamo na “umjetan” način dovesti u crkve ili ti naša zajedništva. Posljedica toga jest frustracija i osjetno duhovno “mrtvilo”. Bog itekako želi prebivati među nama i sa nama, ali kada je Njegova slava u pitanju , postoje jasne upute u Božjoj Riječi kako i na koji način… Na nama jest da budemo poslušni Božjoj Riječi , ne preskačući niti jedno slovo , niti jednu jotu … Bog nam je dao jasne upute , na nama jest da ih se držimo i uživamo u plodovima te poslušnosti.