27.07.2017. Pastor Damir Srnec – Brojevi 16,16-17,15
Bog nam se ukazuje na kojekakve načine kroz naš život. Kada gledamo unatrag i vidim da nas je Bog sačuvao, nije li to Slava Jahvina ? Koliko puta se mora ona ukazati u našem životu da bi se konačno predali Jahvi ?