19.03.2017. Sven Jonke – Ivan 2,13-22
Ovaj kratko opisani događaj nam jasno daje do znanja što Isus zapravo čini. Isus je došao očistiti kuću svoga Oca. Crkva jest Božja kuća i Isus i danas promatra što se u njoj zbiva. Isus se razljutio kada je vidio da na putu do Njegova Oca svima onima koji su htjeli istinski zahvaliti Bogu ili koji su Ga tražili da Ga upoznaju, stoje razne blokade, novac, žrtve, lažni autoriteti, običaji… A znamo iz Pisma da je Božja želja da se svi ljudi spase. Jao si ga nama kao Crkvi ili individuama ako u nama ili među nama stoji išta što bi moglo priječiti ljudima da se spase. Isus je očistio i oslobodio pristup svima koji Njega traže, Isus je taj put, istina i život i ono što mi moramo preispitati jest da li u nama ima išta što blokira put do Boga. Ako da, dopustimo Isusu da očisti prije svega naša srca da budemo onakovi kakvima nas On želi imati.