05.12.2019. Denis Košak – Filipljanima 2,12-30
Uložimo svu revnost da služimo Kristu i da se odupremo grijehu, budimo svijetlo ovome svijetu, kako bi ljudi vidjeli Krista u nama a ne naša djela tijela, pazimo jedni na druge, brinimo se pogotovo za one manje u Kristu, za duhovne bebe i kada služimo, tražimo Kristovu korist u našim životima, a ne svoju.