29.11.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 7,54-8,17
Božja želja je da se svi ljudi spase. Što se nas , učenika Isusovih tiče, na nama jest da svjedočimo , propovijedamo , budemo Isusovi svjedoci u Njegovoj snazi , a neka Riječ dopire u one prostore koje samo Bog može vidjeti . Ako je Bog u stanju bio obratiti jednoga Savla ili Samarijance koji su bili toliko prezreni , zar mislimo da Bog nebi i danas mogao to učiniti?