28.07.2016. Pastor Damir Srnec

Izlazak 32,1-6

Naša odluka danas jest da li ćemo tražiti zlatno tele, zabavu i igru, ili ćemo uistinu prinijeti sebe na žrtvu Jahvi, Isusu Kristu na žrtvu živu.