22.10.2017. Pastor Damir Srnec – Brojevi 28,1-4
Učinimo sve da naša jutarnja i večernja žrtva bude ugodna našem Gospodinu Isusu. Cijeli naš život mora biti žrtva živa, razvojna, dobra, ugodna, savršena.