25.10.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 5,1-14
Bog je Bog ljubavi i milosti , grijehe nam je oprostio i zaboravio , čak i kada griješimo svakodnevno ( a tko ne griješi?) , On uporno prašta i zaboravlja onima koji se kaju. Ipak ,jednu stvar Bog nemože “podnijeti”, a to je kada pokušamo muljati Boga koji sve vidi i sve zna. Svaki pokušaj da navučemo masku svetosti i živimo u laži , Bog će sve iznijeti na vidjelo i svoju Crkvu očistiti od kvasca licemjerja. Neka nas Bog opominje kada vidi da smo krenuli krivim putem.