12.03.2020. Denis Košak – Psalam 5:2-9, Jeremija 32:36-42, Malahija 2:1-9, Izlazak 3
u današnje vrijeme Boga uzimamo zdravo za gotovo, zaboravljamo da je on Jahve nad vojskama, alfa i omega, početak i kraj. Dopustimo Bogu da nam se objavi u potpunosti, da shvatimo kako je veliki i silan naš Bog, nek nam se Bog objavi kako se objavio Davidu i Abrahamu, da shvatimo i spoznamo svoga Boga poput njih. Jer u današnje vrijeme nam treba strahopoštovanje prema našem Bogu kako bi nas to držalo na pravom putu.