19.03.2017. Emil Hunjadi – Marko 6,13-22
Nezamijenjivo trebamo Gospodina i Njegovu riječ, koja nas pere, čisti i svakodnevno obraća naša srca, da možemo živjeti život ugodan Bogu.