27.10.2019. Sven Jonke – Zaharija 3
Bog od početka stvaranja čovjeka ima viziju koju želi ostvariti tu dolje po nama. Zato nam je dao tu predivnu ulogu i poziciju svećenika koji smo tu kao svjedoci za Njega i sa službom očuvanja te Božje vizije na zemlji. Jesmo li toga svjesni?