31.08.2017. Sven Jonke – Ivan 5,30-37
Isus jasno daje do znanja da postoje mnogi svjedoci za istinu. Da li su to učenici njegovi ili čudesa koja On čini ili Otac sa nebesa, više je nego i dovoljno da se dođe do spoznaje da je Isus Krist Sin Božji. Bog se svima želi objaviti i svima daje šansu za spasenje. Neka naši životi posluže tome da još mnogi dođu do Isusa Krista.