21.07.2019. Miroslav Vabec – Marko 6,14-16
Nemojmo biti poput Heroda koji je samo čuo o Isusu. Svaki dan hodajmo sa Kristom. Isus Krist je naš Bog! On sam za sebe govori:”Ja sam uskrsnuće i život. Ja sam put, istina i život. Ja sam Alfa i Omega, ja sam Prvi i posljednji.” Nemojmo se sramiti javno reći tko je naš Bog!